ДИСЦІПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ:

(посилання на програми навчальної дисципліни нижче у назві спеціальності )

Патофізіологія

2-3 курс, спеціальність: "Стоматологія"

та

3 курс, спеціальність: "Медицина" - робоча программа, силлабус

Патологічна фізіологія

2 курс, спеціальність: "Фармація, промислова фармація"

Загальна патологія

2 курс, спеціальність: "Фізична терапія, ерготерапія"

Студентам