Дистанційне навчання 2020

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

Фізична терапія, Ерготерапія

04.06.2020

04.06.2020 - Тема 20: Патофізіологія нирок.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології - Тема 20.

2. Підручники:

1) Патофізіологія / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 5-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015.

  • Тема 20: с. 615-634.

2) Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник – Вінниця: Нова Книга, 2007.

  • Тема 20: с. 420-438.

3) Патофізіологія: підручник в 2 т. Т.2 Патофізіологія органів і систем / О.В. Атаман. – Вінниця: Нова книга, 2016.

  • Тема 20: с. 316-346.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

ЗАВДАННЯ

Вибрати номер реферату (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати ерго укр Патофізіологія нирок.docx

ВИКОНАНИЙ РЕФЕРАТ:

Надіслати на пошту свого викладача:

  • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

  • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

  • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

  • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!