Дистанційне навчання

Патофізіологія

1 модуль

Гіпоксія.

Модуль 1

Практичне заняття №11

"Гіпоксія" (згідно календарно-тематичного плану)


Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 1 - Тема 12.

2. Підручники:

1) Патофізіологія : підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В.Биця, М.В. Кришталя –К.: ВСВ «Медицина», -2015.

 • Тема 12: с. 314-324.

2) Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и и ответах: Учебное пособие. – К.: Вища шк., - 2000.

 • Тема 12: с. 166-174.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

4. Відеоматеріали до теми:

Шановні студенти!

Більшість відеоматеріалів представлені англійською мовою, але нехай це не стає перешкодою для отримання нових знань. У наданих відео чудова візуалізація, що дозволить вам вивчати нову тему та англійську одночасно. Ви можете використовувати субтитри, які хоч і сформовані автоматично та можуть мати неточності, але допоможуть вам зрозуміти мову.

Бажаємо успіхів! Do your best!

Патофизиология гипоксии - часть 1

Патофизиология гипоксии - часть 2

Hypoxia & cellular injury - causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology

Wim Hof Method & The Nobel Prize in Physiology or Medicine

Oxygen Hemoglobin Dissociation Curve (with a mnemonic)

Oxygen - Haemoglobin Dissociation Curve

ЗАВДАННЯ

Вибрати номер реферату (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати стом укр Гіпоксія.docx

ВИКОНАНИЙ РЕФЕРАТ:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com

 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com

 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com

 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com

 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com

 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!