Дистанційне навчання

Патофізіологія

1 модуль

Пухлини.

Модуль 1

Практичне заняття №10

"Пухлини" (згідно календарно-тематичного плану)


Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 1 - Тема 10.

2. Підручники:

1) Патофізіологія : підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В.Биця, М.В. Кришталя –К.: ВСВ «Медицина», -2015.

 • Тема 10: с. 290-311.

2) Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и и ответах: Учебное пособие. – К.: Вища шк., - 2000.

 • Тема 10: с. 158-181.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

4. Відеоматеріали до теми:

Шановні студенти!

Більшість відеоматеріалів представлені англійською мовою, але нехай це не стає перешкодою для отримання нових знань. У наданих відео чудова візуалізація, що дозволить вам вивчати нову тему та англійську одночасно. Ви можете використовувати субтитри, які хоч і сформовані автоматично та можуть мати неточності, але допоможуть вам зрозуміти мову.

Бажаємо успіхів! Do your best!

Abnormal Signal Transduction

Loss of Apoptosis

Tissue Invasion and Metastasis

Angiogenesis

ЗАВДАННЯ

Вибрати номер реферату (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати стом укр Пухлини.docx

ВИКОНАНИЙ РЕФЕРАТ:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com

 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com

 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com

 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com

 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com

 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!