Дистанційне навчання

Патофізіологія

1 модуль

Підсумкове заняття «Типові патологічні процеси».

Модуль 1

Практичне заняття №12

"Підсумкове заняття «Типові патологічні процеси»" (згідно календарно-тематичного плану)


Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 1 - Тема 13 + 7, 8, 9, 10, 12 (повторити).

2. Підручники:

1) Патофізіологія : підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В.Биця, М.В. Кришталя –К.: ВСВ «Медицина», -2015.

2) Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и и ответах: Учебное пособие. – К.: Вища шк., - 2000.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

ЗАВДАННЯ

Вибрати номер варіанту, який включає 3 запитання (список варіантів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Питання для семінару «Типові патологічні процеси» стом укр.docx

ВИКОНАНе Завдання:

Надіслати на пошту свого викладача:

  • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

  • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com

  • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com

  • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

  • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

  • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com

  • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com

  • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com

  • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ТА ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!