Дистанційне навчання

Патофізіологія

1 модуль

Тестовий контроль знань.

Модуль 1

Практичне заняття №17

Тестовий контроль знань" (згідно календарно-тематичного плану)

Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 1 - тести до відповідних тем у методичному посібнику.

2. Підручники:

1) Патофізіологія : підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В.Биця, М.В. Кришталя –К.: ВСВ «Медицина», -2015.

2) Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и и ответах: Учебное пособие. – К.: Вища шк., - 2000.

Будьте здорові Та гарного вам дня!