Дистанційне навчання 2021

Патофізіологія

2 Модуль

Патофізіологія екстремальних станів

Модуль 2

Практичне заняття №14

"Патофізіологія екстремальних станів"

Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 2 - Тема 31.

2. Підручники:

1) Патофізіологія / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 5-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015.

 • Тема 31: с. 697-730.

2) Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / видання друге. – Вінниця : Нова Книга, 2007.

 • Тема 31: с. 101-104.

3) Атаман О. В. Патофізіологія : підручник : в 2 т. Т 1. Загальна патологія : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / О. В. Атаман. – Вид. 2-ге - Вінниця : Нова Книга, 2016.

 • Тема 31: с. 399-412.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

4. Відеоматеріали до теми:

Лекція до теми "Патофізіологія екстремальних станів"

професора кафедри Патологічної фізіології Сілкіної Ю.В.

Екстремальні стани: колапс, шок. Часть 1.

Экстремальные состояния: кома. Часть 2.

Шок

Завдання

1. Вибрати номер реферату до теми "Патофізіологія екстремальних станів" (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати мед укр Екстр. стани.docx

2. Вибрати та вирішити задачу до теми "Патофізіологія екстремальних станів" (посилання на перелік задач) згідно свого порядкового номеру у списку групи.

Усі завдання:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com

 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com

 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com

 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com

 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com

 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!