Дистанційне навчання 2021

Патофізіологія

2 Модуль

Патофізіологія серця. Серцева недостатність.

Вінцева недостатність. Аритмії серця.

Зверніть увагу, що на даній сторінці знаходиться інформація і завдання з двох суміжних тем, але вони вивчаються в 2 тижні.

Модуль 2

Практичне заняття №6, 7

"Патофізіологія серця. Серцева недостатність."

"Вінцева недостатність. Аритмії серця."


Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 2 - Тема 23, 24.

2. Підручники:

1) Патофізіологія / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 5-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015.

 • Тема 23: с. 498-516.

 • Тема 24: с. 516-523.

2) Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / видання друге. – Вінниця: Нова Книга, 2007.

 • Тема 23: с. 300-308, 316-325.

 • Тема 24: с. 308-335.

3) Атаман О. В. Патофізіологія : підручник : в 2 т. Т 2. Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман. – Вінниця : Нова Книга, 2016.

 • Тема 23: с. 92-114.

 • Тема 24: с. 114-154.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

4. Відеоматеріали до теми:

Шановні студенти!

Деякі відеоматеріали представлені англійською мовою, але нехай це не стає перешкодою для отримання нових знань. У наданих відео чудова візуалізація, що дозволить вам вивчати нову тему та англійську одночасно. Ви можете використовувати субтитри, які хоч і сформовані автоматично та можуть мати неточності, але допоможуть вам зрозуміти мову.

Бажаємо успіхів! Do your best!

Видеокурс "ЭКГ под силу каждому"

HOW TO READ AN ECG

Хроническая сердечная недостаточность ХСН

Сердечная недостаточность

Завдання

1. Вибрати номер реферату (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати 2 модуль укр Патофізіологія серця.docx

2. Вибрати електрокардіограму (посилання на перелік ЕКГ) згідно свого порядкового номеру у списку групи, описати її згідно алгоритму у методичному посібнику та поставити діагноз.

3. Вибрати та вирішити задачу (посилання на перелік задач) згідно свого порядкового номеру у списку групи.

Усі 3 завдання:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com

 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com

 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com

 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com

 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com

 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!