Дистанційне навчання 2021

Патофізіологія

2 Модуль

Семінар №6

«Патофізіологія ШКТ, печінки, нирок та екстремальних станів»

Модуль 2

Заняття №15

"Підсумкове заняття (семінар №6) «Патофізіологія ШКТ, печінки, нирок та екстремальних станів»"

Теми семінару № 6 «Патофізіологія ШКТ, печінки, нирок та екстремальних станів»:

1. Патофізіологія ШКТ.

2. Патофізіологія печінки.

3. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність.

4. Патофізіологія екстремальних станів.

Завдання до Семінару №6

1. Відповісти на 3 запитання до семінару:

Виберіть номер варіанта (список у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконайте у електронному форматі doc., docx. (Word).

Cемінар № 6 - 2 модуль укр «Патофізіологія травлення, печінки, нирок та екстремальних станів».docx

2. Відео-конференція з викладачем з наданням відповідей на усні запитання до тем, що включені у семінар (більш детальну інформацію отримаете у свого викладача).

завдання:

Надіслати на пошту свого викладача:

  • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com

  • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com

  • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com

  • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com

  • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net

  • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com

  • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com

  • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com

  • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!