Дисціпліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі

«Патофізіологія»

ІІ курс, спеціальність: «Магістр стоматології», «Клінічна фармація», «Фізична терапія, ерготерапія»

ІІІ курс, спеціальність: «Магістр медицини», «Магістр стоматології»