Дистанційне навчання 2020

Патофізіологія

Медичний факультет

30.03. - 10.04.2020 - Недостатність зовнішнього дихання.

Семінар «Патофізіологія систем кровообігу та дихання».

Модуль 2

Практичне заняття №5 "Недостатність зовнішнього дихання - 2г. Підсумкове заняття (семінар №5) «Патофізіологія систем кровообігу та дихання» - 2г."

30.03 - Група 7;

31.03 - --------

01.04 - Група 301;

02.04 - Групи 3, 9;

03.04 - Групи 1, 5.

06.04 - Група 8;

07.04 - Група 11;

08.04 - Група 302;

09.04 - Групи 4, 10;

10.04 - Група 2, 6.

Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 2 - Тема 26, 27 + 23, 25, 25 (повторити).

2. Підручники:

1) Патофізіологія / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 5-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015.

 • Тема 26: с. 550-571.

+

 • Тема 23: с. 498-516.
 • Тема 24: с. 516-523.
 • Тема 25: с. 523-550.

2) Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / видання друге. – Вінниця : Нова Книга, 2007.

 • Тема 26: с. 357-373.

+

 • Тема 23: с. 300-308, 316-325.
 • Тема 24: с. 308-335.
 • Тема 25: с. 336-356.

3) Атаман О. В. Патофізіологія : підручник : в 2 т. Т 2. Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман. – Вінниця : Нова Книга, 2016.

 • Тема 26: с. 209-235.

+

 • Тема 23: с. 92-114.
 • Тема 24: с. 114-154.
 • Тема 25: с. 155-208.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

4. Відеоматеріали до теми:

Шановні студенти!

Більшість відеоматеріалів представлені англійською мовою, але нехай це не стає перешкодою для отримання нових знань. У наданих відео чудова візуалізація, що дозволить вам вивчати нову тему та англійську одночасно. Ви можете використовувати субтитри, які хоч і сформовані автоматично та можуть мати неточності, але допоможуть вам зрозуміти мову.

Бажаємо успіхів! Do your best!

Спирометрия - показатели в норме и при патологии

Understanding Spirometry - Normal, Obstructive vs Restrictive

Lung Function - Lung Volumes and Capacities

Respiratory System - Ventilation and Perfusion (V:Q Ratio)

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overview

Emphysema - Pathophysiology

Завдання

1. Вибрати номер реферату (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати мед укр Дих. с-ма.docx

2. Вибрати спірограму (посилання на перелік спірограм) згідно свого порядкового номеру у списку групи та вирішити її згідно з завданням.

3. Вибрати та вирішити задачу (посилання на перелік задач) згідно свого порядкового номеру у списку групи.

Увага!

Оцінка по семінару буде виставлена як середнє арифметичне 3 тем, які включено до семінару, а саме:

1) Патофізіологія серця. Серцева недостатність. Вінцева недостатність. Аритмії серця.

2) Патофізіологія судин.

3) Недостатність зовнішнього дихання.

Усі завдання:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com
 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com
 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com
 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com
 • Доцент Хмель С.І. - stas273stas@gmail.com
 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net
 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com
 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com
 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com
 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!