Дистанційне навчання 2020

Патофізіологія

Медичний факультет

27.04. - 08.05.2020 - Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність. Патофізіологія екстремальних станів.

Модуль 2

Практичне заняття №7 "Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність - 2г. Патофізіологія екстремальних станів - 2г."

27.04 - Група 7;

28.04 - --------

29.04 - Група 301;

30.04 - Групи 3, 9;

01.05 - Групи 1, 5.

04.05 - Група 8;

05.05 - Група 11;

06.05 - Група 302;

07.05 - Групи 4, 10;

08.05 - Група 2, 6.

Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 2 - Тема 30, 31.

2. Підручники:

1) Патофізіологія / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 5-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015.

 • Тема 30: с. 615-633.
 • Тема 31: с. 697-730.

2) Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / видання друге. – Вінниця : Нова Книга, 2007.

 • Тема 30: с. 420-438.
 • Тема 31: с. 101-104.

3) Атаман О. В. Патофізіологія : підручник : в 2 т. Т 2. Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман. – Вінниця : Нова Книга, 2016.

 • Тема 30: с. 316-346.

4) Атаман О. В. Патофізіологія : підручник : в 2 т. Т 1. Загальна патологія : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / О. В. Атаман. – Вид. 2-ге - Вінниця : Нова Книга, 2016.

 • Тема 31: с. 399-412.

3. Тести до відповідних тем у методичному посібнику.

4. Відеоматеріали до теми:

Лекції до тем "Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність" та "Патофізіологія екстремальних станів"

професора кафедри Патологічної фізіології Сілкіної Ю.В.

Патофізіологія нирок

Екстремальні стани: колапс, шок. Часть 1.

Экстремальные состояния: кома. Часть 2.

Хроническая почечная недостаточность

Постстрептококковый гломерулонефрит

Шок

Відео та лекції англійською Ви можете знайти на альтернативній сторінці англійською мовою за посиланням

Завдання

1. Вибрати номер реферату до теми "Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність." (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати мед укр Нирки.docx

2. Вибрати та вирішити задачу до теми "Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність." (посилання на перелік задач) згідно свого порядкового номеру у списку групи.

3. Вибрати номер реферату до теми "Патофізіологія екстремальних станів" (список рефератів у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконати у електронному форматі doc., docx. (Word).

Реферати мед укр Екстр. стани.docx

4. Вибрати та вирішити задачу до теми "Патофізіологія екстремальних станів" (посилання на перелік задач) згідно свого порядкового номеру у списку групи.

Усі 4 завдання:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com
 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com
 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com
 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com
 • Доцент Хмель С.І. - stas273stas@gmail.com
 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net
 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com
 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com
 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com
 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!