Дистанційне навчання 2020

Патофізіологія

Медичний факультет

25.05. - 05.06.2020 - Семінар №6 «Патофізіологія функціональних систем». Тестовий контроль знань.

Модуль 2

Заняття №9

"Підсумкове заняття (семінар №6) «Патофізіологія функціональних систем» - 2г. Тестовий контроль знань - 2г."

Теми семінару № 6 «Патофізіологія функціональних систем»:

1. Патофізіологія ШКТ.

2. Патофізіологія печінки.

3. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність.

4. Патофізіологія екстремальних станів.

5. Патофізіологія ендокринної системи.

6. Патофізіологія нервової системи.

25.05 - Група 7;

26.05 - --------

27.05 - Група 301;

28.05 - Групи 3, 9;

29.05 - Групи 1, 5.

01.06 - Група 8;

02.06 - Група 11;

03.06 - Група 302;

04.06 - Групи 4, 10;

05.06 - Група 2, 6.

Завдання до Семінару №6

1. Відповісти на 3 запитання до семінару:

Виберіть номер варіанта (список у наступному файлі) згідно свого порядкового номеру у списку групи та виконайте у електронному форматі doc., docx. (Word).

Семінар № 6 «Патофізіологія функціональних систем» Мед Укр.docx

2. Додатково: відео-конференція за попереднім узгодженням з викладачем з наданням відповідей на усні запитання до тем, що включені у семінар (більш детальну інформацію отримаете у свого викладача).

Завдання до Тестового Контролю

Відповісти на 14 тестових питань (тести та форма відповіді російською мовою):

1) Для виконання тестових завдань завантажте 2 наступні файли:

 • форму для відповідей на тести;
 • файл з переліком усіх тестових питань.

2) Оберіть тести з кожної теми (всього 14 тем) згідно свого порядкового номеру у списку групи (варіант);

3) Скопіюйте відповідні тести у форму відповіді до розділів "Вопрос (тест)";

4) Дайте відповідь на запитання обравши один дистрактор (А, В, С, D, E) у розділі "Ответ";

5) Розгорнуто поясніть та аргументуйте свою відповідь у розділі "Объяснение".

Тестирование - Форма для заполнения.docx
Тести 2 модуль Рус.docx

2 завдання:

Доповідь з відповідями на 3 питання + Заповнена форма для тестів

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com
 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com
 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com
 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com
 • Доцент Хмель С.І. - stas273stas@gmail.com
 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net
 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com
 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com
 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com
 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!