Дистанційне навчання 2020

Патофізіологія

Стоматологічний факультет

01.06. - 05.06.2020 - Тестовий контроль знань.

Модуль 1

Практичне заняття № 20 "Тестовий контроль знань - 2г." (згідно календарно-тематичного плану)

Матеріали для самопідготовки:

1. Методичний посібник для практичних занять з Патофізіології Модуль 1 - тести до відповідних тем у методичному посібнику.

2. Підручники:

1) Патофізіологія : підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В.Биця, М.В. Кришталя –К.: ВСВ «Медицина», -2015.

2) Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и и ответах: Учебное пособие. – К.: Вища шк., - 2000.

Завдання до Тестового Контролю

Відповісти на 14 тестових питань (тести та форма відповіді російською мовою):

1) Для виконання тестових завдань завантажте 2 наступні файли:

 • форму для відповідей на тести;
 • файл з переліком усіх тестових питань.

2) Оберіть тести з кожної теми (всього 14 тем) згідно свого порядкового номеру у списку групи (варіант);

3) Скопіюйте відповідні тести у форму відповіді до розділів "Вопрос (тест)";

4) Дайте відповідь на запитання обравши один дистрактор (А, В, С, D, E) у розділі "Ответ";

5) Розгорнуто поясніть та аргументуйте свою відповідь у розділі "Объяснение".

Тестирование - Форма 1 Модуль.docx
Тести 1 модуль Рус.docx

Заповнену форму для тестів:

Надіслати на пошту свого викладача:

 • Зав. каф., доц. Худяков О.Є. - ahudyakov12@gmail.com
 • Професор Колдунов В.В. - viktorkold70@gmail.com
 • Професор Сілкіна Ю.В. - silkina.yuv@gmail.com
 • Доцент Клопоцький Г.А. - klopotskiyga@gmail.com
 • Доцент Хмель С.І. - stas273stas@gmail.com
 • Викладач Козлова Ю.В. - kozlova_yuv@ukr.net
 • Викладач Трясак Н.С. - nataliatryasak@gmail.com
 • Викладач Ляліна А.Ю. - lialina.anastasiia@gmail.com
 • Викладач Хмель О.С. - olenakhmel2020@gmail.com
 • Викладач Анісімова О.В. - lyokalyo79@gmail.com


Завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати заняття групи у календарно-тематичному плані.

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи

СССС - № теми

DDDD - прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT" на адресу Вашого викладача.

Будьте здорові Та гарного вам дня!