Колектив

кафедри Патологічної фізіології

Худяков Олександр Євгенович

Завідуючий кафедрою патологічної фізіології.

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Хірургічне лікування гігром у дітей» - 14.01.34 – дитяча хірургія.

Викладає англійською мовою.

Колдунов Віктор Володимирович

Професор, доктор медичних наук.

Тема докторської дисертації – «Фармакологічна корекція функціонального стану ЦНС за умов порушення андрогенної активності статевих залоз » - 14.00.25 – фармакологія.

Відповідальний за Студентське наукове товариство кафедри.

Сілкіна Юлія Валеріївна

Декан І медичного факультету.

Професор, доктор медичних наук.

Тема докторської дисертації «Гістогенетичні перетворення провідної системи серця на етапах кардіогенезу» - 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.

Козлова Юлія Василівна

Викладач, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Морфо-функціональний стан гіпокампа в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії» - 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Відповідальна за сайт академії по ІІ медичному факультету.

Віповідальна за наукову діяльність кафедри. Викладає англійською мовою.

Клопоцький Георгій Андрійович

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Динаміка мікроелементів та металоферментів у біліх щурів при розвитку індукованих і зростанні трансплантаваних новоутворень» - 16.0.16 – онкологія.

Відповідальний за учбовий процес кафедри.

Хмель Станіслав Іванович

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Роль дофамин и серотонин эргических систем в регуляции воспроизведения энграмм памяти и энергообмена структур головного мозга» - 14.03.05 – фармакологія.

Відповідальний за 6 гуртожиток.

Трясак Наталія Сергіївна

Викладач, кандидат медичних наук.

Тема дисертації "Гістогенетична характеристика дендритних клітин у складі вінцевих артерій за умов експериментального атеросклерозу" - 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.

Секретар кафедри.

Хмель Олена Станіславівна

Викладач, кандидат медичних наук.

Тема дисертаційної роботи "Функція ендотелію судин та тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом".

Викладає англійською мовою.


Ляліна Анастасія Юріївна

Викладач.

Віповідальна запрофспілкову діяльність кафедри.

Відповідальна за сторінку кафедри на сайті академії.

Технічний секретар державної екзаменаційної комісії на II медичному факультеті.

Викладає англійською мовою.

Анісімова Ольга Віталіївна

Викладач.

Гуральник Раїса Миколаївна

Старший лаборант.

Байраченко Тамара Іванівна

Лаборант.

Аксеніч Лариса Петрівна

Лаборант.