Колектив

кафедри Патологічної фізіології

Худяков Олександр Євгенович

Завідуючий кафедрою патологічної фізіології.

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Хірургічне лікування гігром у дітей» - 14.01.34 – дитяча хірургія.

Викладає англійською мовою.

Колдунов Віктор Володимирович

Професор, доктор медичних наук.

Тема докторської дисертації – «Фармакологічна корекція функціонального стану ЦНС за умов порушення андрогенної активності статевих залоз » - 14.00.25 – фармакологія.

Відповідальний за Студентське наукове товариство кафедри.

Сілкіна Юлія Валеріївна

Декан І медичного факультету.

Професор, доктор медичних наук.

Тема докторської дисертації «Гістогенетичні перетворення провідної системи серця на етапах кардіогенезу» - 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.

Трясак Наталія Сергіївна

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації "Гістогенетична характеристика дендритних клітин у складі вінцевих артерій за умов експериментального атеросклерозу" - 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.

Відповідальна за учбовий процес кафедри.

Козлова Юлія Василівна

Викладач, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Морфо-функціональний стан гіпокампа в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії» - 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Відповідальна за сайт академії по ІІ медичному факультету.

Віповідальна за наукову діяльність кафедри.

Викладає англійською та французьською мовою.

Клопоцький Георгій Андрійович

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Динаміка мікроелементів та металоферментів у біліх щурів при розвитку індукованих і зростанні трансплантаваних новоутворень» - 16.0.16 – онкологія.

Хмель Станіслав Іванович

Доцент, кандидат медичних наук.

Тема дисертації «Роль дофамин и серотонин эргических систем в регуляции воспроизведения энграмм памяти и энергообмена структур головного мозга» - 14.03.05 – фармакологія.

Відповідальний за 6 гуртожиток.

Хмель Олена Станіславівна

Викладач, кандидат медичних наук.

Заплановано науково-дослідницьку роботу на тему: "Патогенетичні особливості розвитку та функціонування ендокринних залоз під дією Бісфенолу А (експериментальне дослідження)".

Термін виконання: 2020 – 2025 рр.

Тема дисертаційної роботи "Функція ендотелію судин та тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом".

Викладає англійською та французьською мовою.


Ляліна Анастасія Юріївна

Викладач. Аспірант очної вечірньої форми навчання.

Заплановано дисертаційну роботу на тему: «Розвиток та функціонування репродуктивної системи в умовах дії бісфенолу А в експерименті».

Термін виконання: 2020 – 2024 рр.

Віповідальна за профспілкову діяльність кафедри.

Відповідальна за сторінку кафедри на сайті академії.

Технічний секретар державної екзаменаційної комісії на II медичному факультеті.

Викладає англійською мовою.

Бондаренко Микола Олександрович

Викладач.

Секретар кафедри.

Анісімова Ольга Віталіївна

Викладач.

Гуральник Раїса Миколаївна

Старший лаборант.

Байраченко Тамара Іванівна

Лаборант.

Аксеніч Лариса Петрівна

Лаборант.