Підготовка науково-педагогічних кадрів

Науковий напрямок кафедри -

Дослідження механізмів порушення центральної нервової системи за умов дії екстремальних факторів, в тому числі на тлі інтоксикації важкими металами

Заплановано пошукову докторську дисертацію - «Механізми морфо-функціональних змін головного мозку за умов ударно-хвильової дії» - к. мед.н., викладач Козлова Ю.В.,

науковий консультант д.мед.н., професор Колдунов В.В.