науково-дослідна діяльність

На кафедрі виконуєтья науково-дослідна робота за темою:

«Морфологічні та патофізіологічні аспекти впливу компонентів пластику (Bisphenol A) на розвиток та функціонування органів і систем органів».

Термін виконання: 01.01.2020 – 30.11.2024 рр.

Виконавець: д. мед. н., професор кафедри патологічної фізіології Сілкіна Ю. В.


Заплановано дисертаційну роботу на тему:

«Розвиток та функціонування репродуктивної системи в умовах дії бісфенолу А в експерименті».

Термін виконання: 15.09.2020 – 14.09.2024 рр.

Виконавець: аспірант очної вечірньої форми навчання, викладач кафедри патологічної фізіології Ляліна Анастасія Юріївна.Заплановано науково-дослідницьку роботу на тему:

«Патогенетичні особливості розвитку та функціонування ендокринних залоз під дією Бісфенолу А (експериментальне дослідження)».

Термін виконання: 2020 – 2025 рр.

Виконавець: кандидат медичних наук, викладач кафедри патологічної фізіології Хмель Олена Станіславівна.


На кафедрі виконуєтья науково-дослідна робота за темою:

«Механізми формування змін центральної нервової системи після впливу екстремальних факторів».

Термін виконання: 2021 – 2024 рр.

Виконавець: д. мед. н., професор кафедри патологічної фізіології Колдунов В. В.